Můj hlas v různých žánrech

Kdysi jsem byla přesvědčená, že každý člověk má hlas určený k nějakému hudebnímu stylu - že někdo má klasický hlas, tak zpívá operu, někdo má průrazný hlas, tak zpívá rock apod. A mně v dětském sboru Bambini di Praga sbormistři říkali, abych udělala něco s tím hlasem, že prý nemám žádný... (celou historii mého strastiplného vývoje najdete v mém e-booku zdarma). Teprve v dospělosti jsem - díky metodě Complete Vocal Technique - poznala, že zdravý hlas při správné technice zpěvu zvládne jakýkoli styl. Zpěvák si jen sám vybírá to, co se mu líbí a zpívá nejlépe.

V následujícím videu si můžete poslechnout jeden - můj - hlas v různých žánrech, tak jak jsem od roku 2010 nasbírala nahrávky z různých období své pouti za pěveckou sebedůvěrou. Nemá jít o prezentaci mých pěveckých kvalit; stejně jako na jiných místech tohoto webu (a příslušného kanálu na Youtube) zde vědomě a záměrně zveřejňuji projevy různého stupně nedokonalosti, které mi nikterak neubírají na radosti z dalšího používání svého hlasu ☺︎.

                    pop - šanson - symfonický metal - klasický zpěv - jazz - jódlování - gospel - muzikál