Zvuková terapie

Hudební lázeň
ve vibracích mís

Hru na tibetské mísy doprovázím svým zpěvem. Jedná se
o improvizaci, nebo spíše intuitivní zpěv, každé setkání je tedy jedinečné a vzniká na vlnách daného místa a publika. Účinek je zklidňující až meditativní, posluchače, který se do hudby skutečně zaposlouchá, odpoutá od shonu všedního dne a přivede k sobě samému.


V případě zájmu je možné se vnitřně soustředit na nějaké konkrétní téma - hudba, která pak vzniká, pomáhá posluchačům se v tomto tématu zorientovat.

Další možností je až dvouhodinový program zahrnující jak vystoupení (ke konci možno s případným zapojením diváků), tak i povídání o tibetských mísách, jejich původu, působení a propojení
s různými čakrami.


Prožitky posluchačů:

Zažila jsem nečekané. Skutečně mnou procházela léčivá vlna, která se měnila každou chvíli v jiný pocit... na všech úrovních mého těla i Duše. Váš intuitivní zpěv ve spojení s tibetskými mísami má z mého úhlu pohledu hluboký potenciál léčení. Říkám si, že je třeba to co tvoříte předávat dál, velkému množství lidí, protože každý z nás potřebuje uzdravení. Hra na mísy tibetské a Markéty zpěv působí dohromady jako harmonizující a odlehčující, léčivý zážitek, koupel ve vlnách a tónech. Největší mísa míří na mysl, menší na oblast dechu, další na srdce. Nejmenší čistí prostor. Po celém koncertu se člověk cítí odlehčeně, zátěže a starosti odplynou.
Výborné jako zvukové lázně, ráda zase někdy přijdu.
Při začátku jsem pociťoval jakýsi tlak, později ale tlak z celého těla zmizel, a probudil se ve mně naprostý pocit uvolnění. Přesně v tento okamžik jsem se do Vaší hudby vžil. Začal jsem jí rozumět. Seděl jsem na židli, koukal jsem se před sebe, a nechal jsem se vlát tóny hudby. Při sladění času a hloubky Vašeho zpěvu s hudbou se mi tvořila husí kůže. Jednoduše řečeno, byl to balzám pro mé tělo i duši. Ještě teď cítím vibrace toho nádherného zvuku.
Nejvíce mě oslovuje souzvuk hlubokých tónů jemně doprovázený hlasem. Ve chvíli, kdy se zapojíme osobně, usnadňujeme tím zvuku cestu do našeho nitra.
Část s konkrétními mísami byla skvělá a silná. U každé jsem měla zajímavý zážitek - propojení s živly (hlavně vodou) a nějakými jakoby uloženými vzpomínkami. To bylo hodně jemné, silné. Moc se mi líbila i závěrečná část - více rychlá, propojovací až taneční - tu bych prodloužila a využila k rozproudění energie.
No, užil jsem si to. Otvírá to v člověku místa, o kterých neměl tušení, dotýká se mě to.


Tibetské mísy využívám také jako hudební doprovod ke svému zpěvu při koncertech
v místech s pěknou akustikou, jako je třeba kostel.


Aktuální pozvánka na hudební lázně a vystoupení:

Přejete si uspořádat hudební lázeň v mém podání někde
u vás? Napište mi!

Nacházení odpovědí
vaší duše

Někdy se člověk ocitne v situaci, kdy ví, že je nutné něco změnit, ale neví co. On to tedy ve skutečnosti ví - v hloubi své duše - ale každodenní shon a různé obavy mu brání v tom si uvědomit, že odpověď má ve skutečnosti celou dobu k dispozici sám v sobě.

Nabízím pomoc při naslouchání a porozumění zprávám ze svého nitra.

Jak to probíhá?

  • Nejprve si popovídáme o tom, co vás trápí nebo na co chcete najít odpověď, zformulujete si
    (s případnou mou pomocí) "zakázku" pro chvíli uvnitřnění a pak se naladíte na své Moudré Já, k čemuž vám pomohou rozezvučené tibetské mísy doprovázené mým zpěvem.
  • Pomohu vám dostat se do stavu vnitřního klidu, ve kterém budete lépe vnímat své nitro, které
    k vám promlouvá neustále, ale
    v každodenním shonu a při stále zapojené levé mozkové hemisféře (přemýšlení, ustavičné řešení čehokoli) nemáte moc šanci si jeho jemného hlasu všimnout.
  • V lehce meditativním stavu navozeném vibrováním a tóny mís a tichého hlasu se mysl uvolní a vytvoří se prostor pro hlubší uvědomění.
  • O tom, co vám během poslechu přijde, si opět můžeme popovídat, a vy si tak snadněji ujasníte, co je pro vás v tomto okamžiku důležité.

(Tato konzultace může proběhnout
také online.)


Zkušenosti klientů:

Když jsem se přihlásila na Nacházení odpovědí vaší duše, nevěděla jsem, co mě čeká. Byla jsem zvědavá, těšila jsem se na nové poznání. Chtěla jsem odpověď na to, co ze svého života aktuálně vypustit. Odpověď jsem tušila, ale stále jsem si nebyla jistá, jestli právě ta jedna konkrétní aktivita, je tou pravou. Těch, které nejsou úplně důležité, ale jsou příjemným obohacením, je více. Na začátku uklidňujících tónů tibetských mís a zpěvu Markéty jsem vnímala zvuky okolí, hlasy řemeslníků, hluk zvenku. Hlavou mi probíhaly aktivity, které mohu opustit. Vyvstávaly stále dokola a proběhla i myšlenka, že se já musím stejně racionálně rozhodnout. A najednou cvak. Hluk, hlasy, zvuky, vše zmizelo. A zmizely i všechny aktivity. Až na jednu. Zajímavé bylo, že jsem si nemohla vybavit ty ostatní. Nemohla jsem si "vzpomenout". Spustily se mi slzy. Duše souzněla s mým tušením. Markéto, děkuji za úžasný zážitek a pomoc, kterou jsem potřebovala.
Hana Janská www.psichvile.cz

Jsou různé cesty urychlení uvědomění si určitých skutečností, které nám mohou způsobovat třeba i zdravotní problémy. Teď vím, že jednou z nich je i terapie Duše zpívá. Důležitá pro mě byla předem vyslovená ochota, že to, co přijde, udělám. Zažila jsem s Markétkou při jejím hraní na tibetské mísy a zpívání dvě fáze. Nejprve jsem měla útlum a uvolnění, ozval se i chronický kašel, který jsem řešila. Krátký vstup Markétky mi připomněl, abych položila konkrétní otázku "Co mám udělat, aby se mi výborně dýchalo". Následovalo zklidnění a postupně i uvědomění si konkrétních kroků. Hlavně v jakých oblastech mi vázne komunikace. Velmi děkuji za zajímavý zážitek a nasměrování!
Eva Hanzíková

Meditační hudba

Na místa, kde vystupuji, je daleko? Máte ještě možnost poslouchat mé relaxačně-meditační "opečovávací" nahrávky.