Nacházení odpovědí vaší duše

Někdy se člověk ocitne v situaci, kdy ví, že je nutné něco změnit, ale neví co.

On to tedy ve skutečnosti ví - v hloubi své duše - ale každodenní shon a různé obavy mu brání
v tom si uvědomit, že odpověď má ve skutečnosti celou dobu k dispozici sám v sobě.

Nabízím pomoc při naslouchání a porozumění zprávám ze svého nitra.

Jak to probíhá?

Nejprve si popovídáme o tom, co vás trápí nebo na co chcete najít odpověď, zformulujete si (s případnou mou pomocí) "zakázku" pro chvíli uvnitřnění a pak se naladíte na své Moudré Já, k čemuž vám pomohou rozezvučené tibetské mísy doprovázené mým zpěvem.

Pomohu vám dostat se do stavu vnitřního klidu, ve kterém budete lépe vnímat své nitro, které k vám promlouvá neustále, ale v každodenním shonu a při stále zapojené levé mozkové hemisféře (přemýšlení, ustavičné řešení čehokoli) nemáte moc šanci si jeho jemného hlasu všimnout.

V lehce meditativním stavu navozeném vibrováním a tóny mís a tichého hlasu se mysl uvolní a vytvoří se prostor pro hlubší uvědomění.

O tom, co vám během poslechu přijde, si opět můžeme popovídat, a vy si tak snadněji ujasníte, co je pro vás v tomto okamžiku důležité.

(Tato konzultace může proběhnout i online.)

Zkušenosti klientů:

Když jsem se přihlásila na Nacházení odpovědí vaší duše, nevěděla jsem, co mě čeká. Byla jsem zvědavá, těšila jsem se na nové poznání. Chtěla jsem odpověď na to, co ze svého života aktuálně vypustit. Odpověď jsem tušila, ale stále jsem si nebyla jistá, jestli právě ta jedna konkrétní aktivita, je tou pravou. Těch, které nejsou úplně důležité, ale jsou příjemným obohacením, je více. Na začátku uklidňujících tónů tibetských mís a zpěvu Markéty jsem vnímala zvuky okolí, hlasy řemeslníků, hluk zvenku. Hlavou mi probíhaly aktivity, které mohu opustit. Vyvstávaly stále dokola a proběhla i myšlenka, že se já musím stejně racionálně rozhodnout. A najednou cvak. Hluk, hlasy, zvuky, vše zmizelo. A zmizely i všechny aktivity. Až na jednu. Zajímavé bylo, že jsem si nemohla vybavit ty ostatní. Nemohla jsem si "vzpomenout". Spustily se mi slzy. Duše souzněla s mým tušením. Markéto, děkuji za úžasný zážitek a pomoc, kterou jsem potřebovala.    Hana Janská   www.psichvile.cz

Jsou různé cesty urychlení uvědomění si určitých skutečností, které nám mohou způsobovat třeba i zdravotní problémy. Teď vím, že jednou z nich je i terapie Duše zpívá. Důležitá pro mě byla předem vyslovená ochota, že to, co přijde, udělám. Zažila jsem s Markétkou při jejím hraní na tibetské mísy a zpívání dvě fáze. Nejprve jsem měla útlum a uvolnění, ozval se i chronický kašel, který jsem řešila. Krátký vstup Markétky mi připomněl, abych položila konkrétní otázku "Co mám udělat, aby se mi výborně dýchalo". Následovalo zklidnění a postupně i uvědomění si konkrétních kroků. Hlavně v jakých oblastech mi vázne komunikace. Velmi děkuji za zajímavý zážitek a nasměrování!      Eva Hanzíková