11 knih, které zahýbaly
mým světem

Knížky uvádím v pořadí, jak mě (od začátku mé cesty k radostnějšímu životu)  postupně  oslovily.


Mnohé psychické poruchy a potíže ve vztazích mají své kořeny v konfliktech s hranicemi. Např. často děláme věci, které ani dělat nechceme, jen z obavy říct "ne". A zlobíme se na toho, kdo totéž odmítá dělat pro nás. Tato knížka velmi konkrétně ukazuje, jak si držet zdravé meze ve vztazích a v osobním životě. Pro mě objevné bylo podívat se na konkrétní situaci očima druhého.


Ne že bych po přečtení té knížky začala mít spousty přátel, ale popsané způsoby, jak se dá s lidmi slušně jednat, aby jim bylo v mojí společnosti dobře, byly pro mě tehdy novinkou a dodaly mi naději, že i já budu moci jednou patřit
k lidem, kteří na své okolí působí příjemně (do té doby jsem si myslela, že to buď je člověku dáno, nebo není).
V této knížce jsem se poprvé setkala s přístupem, že nejsme jen bezmocní čekatelé na nemoc, která si nás náhodně najde, ale že nemoc k nám promlouvá a ukazuje, co pro sebe máme udělat, abychom už nemocní být nemuseli.
V příloze je seznam neduhů, jejich duchovních příčin a afirmací.Tato kniha pro mě byla zjevením. Ze svého okolí jsem vůbec neznala druh komunikace, kdy nikdo s nikým nesoupeří o "pravdu", nikdo neposuzuje a nehodnotí a neklade požadavky. Principem nenásilné komunikace je naslouchání sobě i partnerovi, ochota vnímat potřeby a pocity vlastní i druhého a řešení konfliktů způsobem založeným na úctě a spolupráci. Tato metoda osvobozuje komunikaci od negativních zkušeností a pomáhá překonávat navyklé vzorce
v jednání s druhými. Klíč k vzájemnému porozumění.


Autor srozumitelně radí partnerským dvojicím, jak konkrétně přijímat a dávat lásku tak, aby vztahy v celé rodině byly naplněny porozuměním. Existuje pět různých způsobů, jak lidé lásku vyjadřují a také přijímají.
To mě samotnou nikdy nenapadlo. Pokud se jazyky lásky partnerů míjejí, je třeba pochopit jazyk toho druhého. Protože potřeba mít naplněnou citovou nádrž není pouze dětský fenomén - potřeba být milován stojí ve středu manželství.


Opravdovou radost najdete, když následujete své nitro. Cesta radosti znamená vážit si sebe. Každý má poslání a důvod, proč je na Zemi. Milovat lidi je závazek vidět je stále v nejlepším světle. Ostatní se k vám chovají tak, jak se chováte sami k sobě. Svým mírem můžete ovlivnit okolní svět. To jsou jen některé z názvů kapitol této úžasné knížky, která má v sobě všechno, co ten, kdo to myslí se zlepšením kvality svého života vážně, potřebuje.

Díl následující po "Žít s radostí". Namátkou: Ocitnete-li se ve složité situaci, vysílejte lásku. Nedávejte vinu sobě, ani druhým. Nejste zodpovědní za štěstí druhých, pro něj se musí každý rozhodnout sám; to za nikoho udělat nemůžete. Máte schopnost najít v sobě jakékoli odpovědi. Nemusíte trpět a bojovat, abyste mohli růst. Pokud máte v životě oblasti, které nefungují, potřebujete změnit některá ze svých přesvědčení. Druzí ve vás mohou vyvolat bolest, jen když ji v sobě máte. Když rozvíjíte sebe sama, otevíráte brány ostatním.


Obraz Boha popisovaný církvemi mi nikdy neseděl. Proto jsem také k němu dlouho nemohla najít cestu. V téhle knížce ale Bůh odpovídá na autorovy otázky přesně v tom duchu, jak jsem případnou "vyšší moc" vnímala já, jeho odpovědi mi, na rozdíl od těch ve společnosti zažitých, dávaly dokonalý smysl. Měla na mě takový účinek, že jsem si mimo jiné hluboce uvědomila, že už nechci 
v určité osobní záležitosti "tlačit" na splnění toho, co si přeju, a přijala jsem, že to tak zkrátka nebude. A co se nestalo? Jak jsem své lpění opravdu pustila, moje několikaleté přání se nedlouho poté vyplnilo!


Často si neuvědomujeme, co vlastně máme, protože se neustále snažíme získat, co nemáme. Výsledkem je věčný pocit ztráty, protože nejsme nikdy spokojeni, a také odpojení od ostatních lidí - soupeříme s nimi o věci, uznání, štěstí. Ztrácíme nejen spojení s druhými, ale i soucítění. 
Jak z toho - láskyplností - ven ukazuje autorka v této knížce podrobně a konkrétně.

Tato knížka mě ohromila geniálně jednoduchým řešením prakticky všech potíží, které nás v životě potkávají - stačí žít pouze v přítomném okamžiku a všechny nepříjemnosti z minulosti i obavy z budoucnosti zmizí. Jistěže jsem
o žádoucnosti žití v přítomném okamžiku slýchala už dlouho před tím, ale teprve tato kniha mi ten koncept podala takovým způsobem, až mi to plně "docvaklo". Není to nenáročné čtení na dovolenou, každá jednotlivá věta dává podnět
k zamyšlení, zabere to čas. Stojí to za to.


Autor popisuje, jakými způsoby si sami tvoříme ve svém životě problémy, a že stačí se jen rozhodnout věnovat svou pozornost tomu, co za ni stojí. Klíčem je být v každém okamžiku vědomí - vědomi si toho, co se v nás děje, a s důvěrou nahlížet vše, co se nám děje. Jak říká autor: "Když žijete beze strachu, můžete mluvit o tom, co máte na srdci a v mysli. Vaše porozumění v každém okamžiku je hluboké a úplné. V životě beze strachu se nikdy nezaleknete žádné výzvy, které čelíte. Víte, že každá událost nebo stav, ať už je jakýkoli, má moc prohloubit vaše porozumění a podpořit rozvoj vaší duše."  Knížka nebyla přeložena do češtiny, ale některé jiné od tohoto autora ano.